Praktisch

Identificatiegegevens: BVBA Advocaat Geert Lambeets, Krommenhof 75 te 3850 Nieuwerkerken , BTW-nummer 872 869 445 Derden-rekening: IBAN BE23 6301 7502 0391 BIC BBRUBEBB

Beroepsorde: De advocaten zijn ingeschreven aan de Balie Limburg. De reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies kunnen worden geraadpleegd op www.advocaat.be.

Beroepsaansprakelijkheid: Verzekerd door de collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Advocaten afgesloten bij Van Breda Risk en Benefits, Plantin & Mauretuslei 297 te 2140 Antwerpen (groepspolis bij Amlin Europe).

Tarieven: Bij aanvang van de samenwerking worden afspraken gemaakt omtrent de berekening van de kosten en het ereloon. Er wordt een opdeling gemaakt in :

  • Gerechtskosten : te betalen aan rechtbanken, deurwaarders, experten, etc.
  • Kantoorkosten omvatten de dactylografie en verplaatsingskosten
  • Erelonen : het gehanteerde uurtarief wordt aan de cliënt meegedeeld ; in het bijzonder voor incasso opdrachten wordt een systeem uitgewerkt op maat van de cliënt om de invordering voor onbetaalde facturen te optimaliseren.

Lambeets advocaten is gerechtigd om voorschotten te vragen onder de vorm van provisies.
De kosten en ereloon zijn onderworpen aan een btw-tarief van 21%.

Contact

Contact

Zoutstraat 34 bus 301
3800 Sint-Truiden
kantoor@advocaten-lambeets.be
+32 (0)11 68 43 70