KBVB kan spelers niet vervolgen op basis van beelden van privépersoon

korte inhoud

In een beslissing van 01-02-19 heeft het beroepscomité van de KBVB gesteld dat spelers niet kunnen vervolgd worden door het Bondsparket wanneer deze vervolging is gebaseerd op beelden van een privépersoon.

Artikel B1702.14 van het reglement schrijft immers voor dat disciplinaire vervolging enkel kan gebeuren op basis van televisiebeelden.

Hiermee volgt het Beroepscomité onze argumentatie die we hadden aangevoerd namens enkele spelers van RC Hades dat het reglement enkel toelaat gebruik te maken van beelden die verspreid worden via het medium televisie.

De vervolging door het bondsparket werd onontvankelijk verklaard.

Contact

Contact

Zoutstraat 34 bus 301
3800 Sint-Truiden
kantoor@advocaten-lambeets.be
+32 (0)11 68 43 70