Lambeets advocaten

‘Lambeets Advocaten’ kunnen rekenen op jarenlange balie-ervaring en staan met 3 advocaten, ondersteund door hun administratieve krachten, garant voor een persoonlijke, deskundige en betaalbare dienstverlening. Stichter-oprichter was Guy Lambeets.

Zowel particulieren, bedrijven als overheden kunnen beroep op ons doen voor juridisch advies, bijstand bij contracten, bemiddeling en juridische procedures, waarbij steeds naar een snelle conflictoplossing wordt gestreefd.

Onze cliënten kunnen rekenen op een direct en persoonlijk contact met de behandelende advocaat die mede door de jarenlange ervaring en specialisatie garant staat voor deskundigheid in onze vakgebieden.

Hierbij wordt voorafgaand aan enige procedure steeds op adequate wijze een inschatting gemaakt van de slaagkansen voor de cliënt.

Ligging

Lambeets advocaten

Lambeets Advocaten
Toekomststraat 22, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 43 70 - F 011 67 35 35
kantoor@advocaten-lambeets.be